Start
Vilka är vi?
Cert. av personer
Cert. av ledn.system
Markn.undersökning
Kommentarsida

Vilka är vi?


SERENO Certifiering AB är ett certifieringsbolag som bedömer ledningssystem och personer.

Vi bedömer ledningssystemens förmåga att uppfylla kunders och andra intressenters krav

personers kompetens och förmåga att uppfylla specificerade krav

och vi bygger vår verksamhet på tillit och trovärdighet.
 

Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.

Rektangel med rundade hörn: Kontakta oss:                 SERENO Certifiering AB
                                    Telefon: 08 - 556 953 30       Telefax: 08 - 556 953 35
Kontaktpersoner:                    Lennart Nordström  lennart.nordstrom@certifiering.se
                                                      Tore Sellin                tore.sellin@certifiering.se