Start
Vilka är vi?
Cert. av personer
Cert. av ledn.system
Markn.undersökning
Kommentarsida

    

    Marknadsundersökning

 


 

Innehållsförteckning                                                                                                                                                                                              

Inledning                                                                                                                                          

Sammanfattning                                                                                                                               

Kvalitetssystem                                                                                                                                

Miljöledningssystem                                                                                                                         

Ledningssystem för arbetsmiljö                                                                                                         

Utbildning/Kompetens                                                                                                                      

Etik                                                                                                                                                 

Krav på leverantörer att uppfylla specificerade krav                                                                          

Krav på leverantörer att uppfylla lagkrav                                                                                          

Krav på leverantörer att ständigt förbättra verksamheten                                                                 

Krav på leverantörer att arbeta med förebyggande aktiviteter                                                          

Förväntningar på certifieringsorgan att säkra uppfyllande av specificerade krav                                

Förväntningar på certifieringsorgan att säkra uppfyllande av lagkrav                                                

Förväntningar på certifieringsorgan att säkra arbete med ständiga förbättringar                                

Förväntningar på certifieringsorgan att säkra arbete med förebyggande aktiviteter                            

Trovärdighet till certifieringsorgan att säkra uppfyllande av specificerade krav                                  

Trovärdighet till certifieringsorgan att säkra uppfyllande av lagkrav                                                  

Trovärdighet till certifieringsorgan att säkra arbete med ständiga förbättringar                                  

Trovärdighet till certifieringsorgan att säkra arbete med förebyggande aktiviteter                              

Ekonomiskt behov av att certifieringsorgan säkrar uppfyllande av specificerade krav                       

Ekonomiskt behov av att certifieringsorgan säkrar uppfyllande av lagkrav                                        

Ekonomiskt behov av att certifieringsorgan säkrar arbete med ständiga förbättringar                        

Ekonomiskt behov av att certifieringsorgan säkrar arbete med förebyggande aktiviteter                   

Undersökningens genomförande                                                                                                     

Särskilda kommentarer från intervjuade