Om oss

SERENO Certifiering AB är ett certifieringsbolag som bedömer ledningssystem och personer.

Vi bedömer

  • ledningssystemens
    förmåga att uppfylla kunders och andra intressenters krav
  • personers kompetens och förmåga att uppfylla specificerade krav

Vi bygger vår verksamhet på tillit och trovärdighet.
Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.

Comments are closed.