Start
Vilka är vi?
Cert. av personer
Cert. av ledn.system
Markn.undersökning
Kommentarsida


Vår affärside:

Ett certifikat från  SERENO Certifiering AB ger förtroende hos kunder och övriga intressenter

Våra tjänster:

Certifiering av personer:

Certifiering av ledningssystem:

Vilka är vi?

Lämna kommentarer till oss!

Marknadsundersökning avseende trovärdighet till certifiering

Generellt sett kan, utifrån denna undersökning, konstateras att grundtanken med certifiering (granskning av oberoende 3-e part som företräder kunder och andra intressenter) till stor del har utarmats och ej längre utgör basen för certifieringsorganens verksamhet.

Här hittar du hela marknadsundersökningen.

 

Du är den Hit Counter:e besökaren.